miércoles, 2 de diciembre de 2009

Pukutay, [III], taki 4 de Eduardo Ninamango Mallqui,

[III]
4

Celeste niñachatam maskachkani
tukuy punchausi wayrawan pukllaukuq
paysi mana killaqa wischumusqan
llaqechakunanta, wayllup.
Uchuk pillpintucha niway
urpikunapa kuyaynin
mayukunapa wayllusqan
sapa sachakunapa kuyay wayllunan
niñachaychu kanki
quk punchau
qanan pachapi uyampi
clavel wayta tarpuq
mana wasiyuq qente qina sonqoypi
sumaq pacha qelleqaq.

No hay comentarios:

Publicar un comentario